Zimbra

Web Client
Chịu trách nhiệm quản lý: Trung tâm công nghệ thông tin
Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 04.38222978